Bucculatrix spina-christi Amsel & Hering 1931

Lepidoptera, Bucculatricidae

Paliurus spina-christi, Palestina; uit Amstel & Hering (1931a)

Bucculatrix spina-christi mines

Paliurus spina-christi, Palestine; from Amstel & Hering (1931a)

mijn Kort gangetje, dat zoch snel tot een blaasje verbreedt, zodat het eindresultaat peervormig is. Frass in het ganggedeelte een in brede band, die zich in het blaasje nog een eindweegs voortzet. Oudere larven leven vrij op het blad, waar zij venstervraat veroorzaken.

mine Short corrior, quickly widening into a blotch; the result is pyriform. Frass in the corridor section in a broad stripe, that continues for some length into the blotch. Older larvae live free on the leave, where they cause window feeding.

waardplanten: Rhamnaceae, monofaag

hostplants: Rhamnaceae, monophagous

Paliurus spina-christi.

In de oorspronkelijke beschrijving wordt de waardplant aangeduid als Zizyphus spina-christi. Dat is dubbelzining, omdat enerzijds de namen Zizyphus en Paliurus vaak als synoniem worden beschouwd, maar anderzijds Zizyphus spina-christi en Paliurus spina-christi twee verschillende soorten zijn. Hering (1957a) noemt de soort uitsluitend in verband met Paliurus.

In the original description the hostplant is addressed as Zizyphus spina-christi. This is ambiguous, because at the one hand the names Zizyphus and Paliurus are often taken as synonym, but at the other hand Zizyphus spina-christi and Paliurus spina-christi are two distinct species. Hering (1957a) associates the species with Paliurus only.

fenologie Larven gevonden in maart.

phenology Larvae found in March.

BENELUX

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Bechreven uit Israel.

distribution within Europe Described from Israel.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Hering (1957a), Maček (1999a).

03/08/2010