Bucculatrix turatii (Standfuß, 1887)

Lepidoptera, Bucculatricidae

mijn Mijn onbekend; taxonomische positie, niet duidelijk.

mineMine unknown; taxonomic position of the species unclear.

waardplanten: Rhamnaceae, monofaag

hostplants: Rhamnaceae, monofaag

Paliurus.

literatuur

references

Hering (1957a)

modif. 7.iii.2009