Cacophyia permixtella (Herrich-Schäffer, 1854)

Lepidoptera, Depressariidae

mijn Smalle, voldiepe, zeer transparante gang, bekleed met een beetje zijde, die vaak over grote delen een nerf volgt. De gang is niet strak, maar heeft een groot aantal zijnissen. De allermeeste frass wordt uit de mijn verwijderd door enkele duidelijk zichtbare openingen. Verpopping buiten de mijn.

mine Narrow, full depth, very transparant corridor, line with some silk, that often follows a vein for a large part. The corridor is not straigt but has many recesses or short lateral branches. Almost all frass is ejected through a few clearly visible openings. Pupation outside the mine.

waardplanten: Oleaceae, monofaag

hostplants: Oleaceae, monophagous

Phillyrea angustifolia, latifolia.

fenologie Minerende larven in de herfst; na de winter leven ze vrij in een opgerold blad (Hering, 1934c).

phenology Mining larvae in autumn; after the winter they live free in a rolled leaf (Hering, 1934c).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Middellandse Zeegebied (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Mediterranean Region (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Cacochroa permixtella.

synonyms Cacochroa permixtella.

literatuur

references

Amsel & Hering (1933a), Buhr (1941a), Hering (1934c, 1936b, 1957a, 1967a), Skala (1950a).

20/02/2011