Calamotropha paludella (Hübner, 1824)

Lepidoptera, Crambidae

mijn Het ei wordt afgezet op de bladrand. Van hier boort de larve zich in het bladweefsel in, en mineert in benedenwaartse richting. De larve overwintert in de basis van de mijn of in een holte in de wortelstok, en stijgt na de winter weer omhoog in het inmiddeld verdorde blad of in de stengel. De mijn bevat veel bruine frass. Verpopping binnen de plant.

mine Oviposiiton at the leaf margin. From here the larva bores into the leaf tissue, and makes a descending mine that contains much brown frass. The larva hibernates in the lowest part of the mine or in a cavity gnawn in the rootstock. After the winter it mines again in the, by now, dead leaf or in the stem. Pupation internal.

waardplanten: Typhaceae, monofaag

hostplants: Typhaceae, monophagous

Typha angustifolia, latifolia.

Volgens Beirne (1954a) primair op T. latifolia.

According to Beirne (1954a) primarily on T. latifolia.

fenologie Larven van september tot april, mei (UKmoths, 2010).

phenology Larvae from September to April, May (UKmoths, 2010).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Waarschijnijk heel Europa, maar ontbreekt in Ierland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Probably all Europe, but missing in Ireland (Fauna Europaea, 2010).

larve Zie UKmoths (2010a). Lichaam geelbruin; alle segmenten met twee achter elkaar gelegen grijsbruine plaatjes, in feite sterk vergrote en gefuseerde pinacula. Kop en protohracale plaat glanzend lichtbruin, anale plaat lichtbruin.

larva See UKmoths (2010a). Body yellowish brown; all segments bear two greyish brown shields, one behind the other, in fact strongly enlarged and fused pinacula. Head and prothoracic plate shinign light brown, anal plate right brown.

pop Zie Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Crambus paludellus.

synonyms Crambus paludellus.

literatuur

references

Beirne (1954a), Grabe (1955a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka (1997a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins & Steeman (2011a), Szőcs (1977a).

01/01/2013