Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn De larve maakt aanvankelijk een duidelijk geplooid onderzijdig vouwmijntje. Na enige tijd wordt de mijn verlaten en leeft de larve vrij in een naar beneden omgeslagen, en met spinsel vastgezette bladrand. Bij kleine blaadjes worden de bladhelften eenvoudig tegen elkaar gesponnen. Twee van zulke bladvouwen worden gemaakt en leeggegeten.

De bladvouwen met de vrijlevende larven lijken sterk op het werk van een bladwespenlarve op dezelde plant; daar wordt de vouw echter niet met spinsel vastgezet (Bland, 1993a).

mine The larva first makes a distinctly folded lower-surface tentiform mine. After some time the mine is vacated and the larve lives free then in a leaf margin that has been folded downwards and is secured with silk. In small leaves the two halves are simply spun together in a pod. Two of these leaf folds are made and eaten out.

The folds with the free living larva strongly resembly the work of a sawfly larva on the same plant; however, then no silk is used to anchor the leaf margin (Bland, 1993a).

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix arbuscula, phylicifolia, silesiaca.

Door Maček (1999a) ook gemeld van Salix alba en caprea; omdat dit niet bepaald boreomontane soorten zijn is nadere bevestiging noodzakelijk.

Also mentioned from Salix alba and caprea by Maček (1999a); because these cannot be considered boreomontane species, confirmation is required.

fenologie Larven in juli-augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July - August (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot de Pyreneeën, Italië en Roemenië, en van Schotland tot de Ukraïne; boreomontane soort (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia and North Russia to the Pyrenees, Italy, and Romania, and from Scotland to the Ukraine; boreomontane species (Fauna Europaea, 2010).

larve Zie Bland (1993a).

larva See Bland (1993a).

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Callisto interruptella (Zetterstedt, 1839).

synonyms Callisto interruptella (Zetterstedt, 1839).

opmerkingen De naam moet niet worden verward met Leucoptera coffeella (Guérin-Ménéville, 1842). Dat is een plaag in de koffiecultuur, waarover zeer veel literatuur bestaat.

notes The name should not be confused with Leucoptera coffeella (Guérin-Ménéville, 1842). That is a pest in coffee crops (CLM, coffee leafminer) about which there is a voluminous literature.

literatuur

references

Baldizzone (2008a), Bengtsson & Johansson (2011a), Bland (1993a), Buszko (1992b), Buszko & Baraniak (1987a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Hering (1957a), Klimesch (1950c), Kozlov & Kullberg (2006a), Maček (1999a), Palmer ao (1984a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a).

18/11/2016