Caloptilia hauderi (Rebel, 1906)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn De larve maakt een onderzijdige gang, die overgaat in een blaasmijn waar al het bladweefsel behalve de nerven wordt weggegeten. Latere larvestadia leven vrij; ze leven dan in drie opeenvolgende bladrolletjes gemaakt van naar beneden ingerolde bladslippen.

mine The mine begins as a lower-surface corridor then widens into a blotch; here all leaf tissue except the veins is consumed. Later larval stages live free in three, consecutively larger, leaf rolls of downfolded leaf segments.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer campestre, pseudoplatanus.

fenologie Larven in mei-juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May - June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE uit België gemeld door J & W De Prins & Jacobs (2005a), maar de determinatie wordt betwijfeld door Langmaid ea (2011a) en is ingetrokken door De Prins & Steeman (2011a).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded from Belgium by J & W De Prins & Jacobs (2005a), but the identification is disputed by Langmaid ao (2011a) and is retracted by De Prins & Steeman (2011a).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2011).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië tot Italië en van Engeland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Czechia to Italy, and from Britain to Romania (Fauna Europaea, 2011).

larve Lichaam geel, kop geelwit (Hering, 1957a).

larva Body yellow, head yellowish white (Hering, 1957a).

synoniemen Calybites, Gracillaria hauderi; Caloptilia, Gracillaria, pyrenaeella (Chrétien, 1908).

synonyms Calybites, Gracillaria hauderi; Caloptilia, Gracillaria, pyrenaeella (Chrétien, 1908).

opmerkingen C. hauderi werd als een Britse soort beschouwd, onder meer door Emmet ea (1985a). Door Langmaid ea (2011a) werd echter ontdekt dat een andere Britse soort, Caloptilia semifascia, niet één maar twee generaties per jaar had, en dat de eerste generatie was wat tot dan toe voor hauderi werd aangezien.

notes C. hauderi was considered a British species, among others by Emmet ao (1985a). However, recently it was discovered by Langmaid ao (2011a) that Caloptilia semifascia, another British species, did not have one, but two annual generations, the first one being what till then was believed to be hauderi.

literatuur

references

Brown (1947a), Corver, Muus & Ellis (2011a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Ford (1933a), Hauder & Mitterberger (1916a), Hering (1957a), Langmaid, Satller & Lopez-Vaamonde (2011a), Macek (1999a), J & W De Prins & Jacobs (2005a), De Prins & Steeman (2011a), Szőcs (1977a).

01/01/2013