Caloptilia honoratella (Rebel, 1914)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn op dit moment zijn er geen verschillen bekend in de mijn of bladrol met C. rufipennella.

mine presently no differences are known separating the mine or leaf roll from C. rufipennella.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer monspessulanum, pseudoplatanus.

fenologie larven in de nazomer Rist & Stark (2012a)

phenology larvae in late summer Rist & Stark (2012a)

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen.

BENELUX

Not known from the Benelux countries

verspreiding binnen Europa van Oostenrijk en Hongarije tot Iberia, Italië en Macedonië.

distribution within Europe From Austria and Hungary to Iberia, Italy, and Macedonia.

opmerkingen tot voor kort min of meer een vergeten soort; het verspreidingsbeeld daardoor niet volledig bekend.

notes until shortly a more or less forgotten species; the distribution therefore not fully known.

literatuur

references

A & Z Laštůvka (2011a), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), Rist & Stark (2012a).

06/11/2014