Caloptilia staintoni (Wollaston, 1858)

Lepidoptera, Gracillariidae

Laurus neocanariensis, Tenerife; uit Klimesch (1979a)

Caloptilia staintoni mine on Laurus neocanariensis

Laurus neocanariensis, Tenerife; from Klimesch (1979a)

mijn Een onderzijdige, epidermale, op een slakkenspoor gelijkende gang die zich tenslotte verbreedt tot een voldiepe vouwmijn, waarin de frass los verspreid ligt. De oudere larve leeft vrij in een bladkegel. Mijnen alleen in de allerjongste bladeren. Verpopping in een glanzende gele cocon.

mine A lower-surface, epidermal corridor, reminding of a snail's trail, that in the end widens into a full depth tentiform mine, where the frass is loosely dispersed. De older larva lives free in a leaf cone. Mines only on the very youngest leaves. Pupation in a shining yellow cocoon.

waardplanten: Lauraceae, oligofaag

hostplants: Lauraceae, oligophagous

Apollonias barbujana; Laurus neocanariensis; Persea americana, indica.

In het licht van het nu bekende waardplantspectrum ook te verwachten op de zeldzame Ocotea foetens.

Given the spectrum of hostplants knwon so far also to be expected on the rare Ocotea foetens.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden, Madeira (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1979a).