Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)

Lepidoptera, Gracillariidae

Lysimachia vulgaris, Polen, Bialowieza © Stéphane Claerebout: mijn en bladrol

Calybites phasianipennella: mine and leaf roll on Lysimachia vulgaris

Lysimachia vulgaris, Poland, Bialowieza © Stéphane Claerebout: mine and leaf roll

cocon, uit de bladrol genomen

Calybites phasianipennella: cocoon

cocoon, taken out of the leaf roll

pop

Calybites phasianipennella: pupa

pupa

Lysimachia vulgaris, België, prov. Luxemburg, Sampont; © Jean-Yves Baugnée

Calybites phasianipennella mine

Lysimachia vulgaris, Belgium, prov. Luxembourg, Sampont; © Jean-Yves Baugnée

Rumex acetosella, Zuid-Engeland; © Rob Edmunds

Calybites phasianipennella leaf roll

Rumex acetosella, southern Egland; © Rob Edmunds

Polygonum hydropiper, Dinther; © Cun Wijnen

Polygonum hydropiper, Dinther; © Cun Wijnen

nog een

another one

Persicaria mitis, Wolfheze; de twee mijntje bevatten elk een jonge, maar dode, larve van een gracillariide, vrijwel zeker C. phasianipennella. Misschien was de waardplant ongeschikt.

Calybites phasianipennella mine

Persicaria mitis, Wolfheze; the two mines each contained a dead gracillariid larva, almost certainly C. phasianipennella. Perhaps the host plant was unsuitable.

zelfde mijnen, doorvallend licht

Calybites phasianipennella mine

same mines, lighted from behind

mijn Aanvankelijk bleke, later bruine, meestal onderzijdige blaasmijn. De mijn wordt voorafgegaan door een epidermale gang, maar die kan door de latere blaas onvindbaar geworden zijn. Door afzetten van spinsel in de mijn bolt deze licht op, en krijgt plooien. De frass is roodbruin en bevindt zich in een klomp in een hoek van de mijn. De larve verlaat uiteindelijk de mijn, en leeft dan in een slordige koker, die hij maakt door een strook blad los te knippen en die op te rollen en met behulp van spinsel in model te zetten. Hier wordt ook de cocon gevormd.

mine Initially a pale, later brown, usually lower-surface blotch. The blotch is preceded by an epidermal corridor, but that may be obliterated by the later blotch. Silk at the inside of the mine causes it to buckle up a bit, and obtain folds. The reddish brown frass is accumulated in a corner of the mine. The older larva leaves the mine and continues feeding inside an untidy cone, made by cutting off a strip of leaf tissue and stitching it in place with silk. Here also the cocoon is formed.

waardplanten: Polyfaag op kruiden

hostplants: Polyphagous in herbs

Chenopodium hybridum; Fallopia aubertii, convolvulus; Lysimachia vulgaris; Lythrum salicaria; Oxyria digyna; Persicaria amphibia, hydropiper, lapathifolia, maculosa; Rumex acetosa, acetosella, aquaticus, hydrolapathum, obtusifolius.

fenologie Larven van juli tot september; één generatie per jaar, overwintering als pop (Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a).

phenology Larvae from July till September; one generation per year, hibernation as pupa (Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Euspilapteryx, Eucalybites, phasianipennella.

synonyms Euspilapteryx, Eucalybites, phasianipennella.

literatuur

references

Beiger (1979a), Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a), SCS Brown (1947a), Buhr (1935b, 1964a), Buszko (1992b), Deschka & Wimmer (2000a), Deutschmann (2008a), Drăghia (1972a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Hering (1921a, 1957a), Huber (1969a), Jaworski (2009a), Klimesch & Skala (1936b), Kvičala (1938a), Nowakowski (1954), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (2004a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1950a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a, 1978a), Utech (1962a), Zoerner (1970a).

27/04/2017