Caryocolum fibigerium Huemer, 1988

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Jonge larven maken waarschijnlijk een korte lineaire bladmijn; daarna leven ze tussen twee samengesponnen bladeren; verpopping in het najaar.

mine Young larvae probably make a short linear leaf mine; later they live between two spun leaves. Pupation in autumn.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Arenaria montana.

fenologie Actieve larven van november tot midden december.

phenology Active larvae from November to mid December.

verspreiding binnen Europa Middellandse Zeegebied, van Iberia tot Griekenland.

distribution within Europe Mediterranean zone, from Iberia to Greece.

literatuur

references

Corley (2005a), Corley, Merckx, Cardoso, Dale,Marabuto, Maravalhas & Pires (2012a), Huemer & Karsholt (2010a).

06/02/2017