Caryocolum jaspidella (Chr├ętien, 1908)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Jonge larven mineren; de oudere larven tussen samengesponnen bladeren.

mine Young larvae are miners; the older larvae live among spun leaves.

waardplanten: Caryophyllaceae, nauw monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, narrowly monophagous

Cerastium gibraltaricum.

fenologie Larven zijn gevonden in midden-april, maar vermoedelijk zijn er twee generaties.

phenology Larvae have been found in mid April, but probably there are two generations.

verspreiding binnen Europa Iberisch Schiereiland.

distribution within Europe Iberian Peninsula.

literatuur

references

Huemer & Karsholt (2010a).

29/07/2011