Caryocolum junctella (Douglas, 1851)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Jonge larven mineren; mijn niet beschreven. Oudere larven leven tussen de samengesponnen stengeltoppen.

mine Young larvae make mines, but the mines have not been described. Older larvae live among the tips of the shoots, that are spun tohether.

waardplanten: Caryophyllaceae, oligofaag

hostplants: Caryophyllaceae, oligophagous

Cerastium arvense, glomeratum; Stellaria graminea, media.

fenologie Larven in mei-begin juni (Bland, ea, 2002a).

phenology Larvae in May - early June (Bland ao, 2002a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Grootste deel van Europa; ontbreekt in Ierland en de Middellandse Zee-eilanden, waarschijnlijk ook het Iberisch Schiereiland.

distribution within Europe Most of Europe; absent from Ireland and the Mediterranean Islands, probably also from the Iberian Peninsua (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam, inclusief de anale plaat, appelgroen; kop zwart, prothoracale plaat en borstpoten bruinzwart (Bland ea, 2002a).

larva Body, including the anal plate, apple green; head black; prothoracic plate and thoracic feet blackish brown (Bland ea, 2002a).

literatuur

references

Bland, Heckord & Langmaid (2002a), Klimesch (1954a), Opheim (1977a), De Prins (1998a).

17/07/2010