Caryocolum marmorea (Haworth, 1828)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De jonge larve maakt bij Cerastium een onregelmatige, halfdoorschijnende bovenzijdige gang meestal van de bladtop tot de basis, langs de hoofdnerf of langs de bladrand. Het oudste deel van de gang is gevuld met groenbruine frass. Vanuit het blad boort de larve zich vervolgens in in de stengel. Of de larve ook bij Silene mineert is niet bekend. De oudere larve vreet aan het blad vanuit een spinselbuis, of tussen samengesponnen bladeren.

mine In Cerastium the young larva makes an irregular, semitransparant, upper-surface corridor, running usually from the leaf tip to the base along the midrib or the leaf margin. The oldest part of the mine is filled with greenish brown frass. From the leaf the larva bores itself into the stem. It is not known whether the larva behaves similarly in Silene. The older larva feeds on the leaves from a silken tube or between spun leaves.

waardplanten: Caryophyllaceae, oligofaag

hostplants: Caryophyllaceae, oligophagous

Cerastium fontanum, semidecandrum; Silene nocteolens, otites.

fenologie Minerende larve in januari - februari.

phenology Mining larva in January - February.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2011).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2011).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2011).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot de Middellandse Zee-eilanden, an van Ierland tot Polen, Hongarijë en Griekenland (Fauna Europaea, 2011). Ook op de Canarische Eilanden en Madeira (Huemer & Karsholt, 2010a).

distribution within Europe From Scandinavia to the Mediterranean islands, and from Ireland to Poland, Hungary, and Greece (Fauna Europaea, 2011). Also on the Canary Islands and Madeira (Huemer & Karsholt, 2010a).

larve Kop en prothoracale plaat zwart. Lichaam groengeel met drie vuilgroene dorsale lengtelijnen. Anale plaat zwartbruin (Bland ea, 2002a).

larva Hean and prothoracic shield black. Body greenish yellow with three dirty green dorsal length lines. Anal shield blackish brown (Bland ao, 2002a).

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Bland ao (2002a), Corley (2005a), Huemer & Karsholt (2010a), Klimesch (1954a), Schütze (1931a).

31/12/2012