Caryocolum petrophila (Preissecker, 1914)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Brede gang, in één bladhelft, in de richting van de bladtop. De frass wordt vaak volledig naar buiten gewerkt; gebeurt dan niet dan is het een geelrode massa centraal in de gang. De larve is opvallend actief. Oudere larven tussen samengesponnen stengeltoppen (en veroorzaken daar venstervraat) of bloeiwijen (en vreten dan aan de bloemen).

mine Broad corridor, in one half of the leaf, running towards the leaf tip. Most frass is ejected; if this does not happen it forms a yellowish red mass in the centre of the corridor. The larva is remarkably active. Older larvae live free among spun shoot tips, causing window feeding, in the spun inflorescence, feeding on the flowers.

waardplanten: Caryophyllaceae, oligofaag

hostplants: Caryophyllaceae, oligophagous

Cerastium arvense; Stellaria graminea.

fenologie Larven in mei-juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May - June (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Fennoscandia, Alpen.

distribution within Europe Fennoscandia, Alps.

synoniemen Phthorimaea petrophila.

synonyms Phthorimaea petrophila.

literatuur

references

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Hering (1957a), Huemer & Karsholt (2010a), Kaitila (1996a), Klimesch (1954a, 1958c), Skala (1950a), Szőcs (1977a).

06/01/2013