Caryocolum proxima (Hawaorth, 1828)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Kort, onopvallend gangetje, waarin geen spinsel wordt afgezet, zodat de mijn vlak blijft. De frass wordt nu eens naar buiten gewerkt, een andere maal blijft het als een brede bleek-oranje centrale band in de gang. De oudere larve leeft tussen samengesponnen bladeren.

mine Short, inconspicuous corridor; it is not lined with frass, remains flat therefore. Sometimes the frass is ejected, sometimes it remains in the mine as a broad pale orange central line. The older larva lives among spun leaves.

waardplanten: Caryophyllaceae, oligofaag

hostplants: Caryophyllaceae, oligophagous

Cerastium fontanum; Stellaria media.

fenologie April, mei (Hering, 1957a).

phenology April, May (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & Kuchlein-Nijsten, 2002b; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & Kuchlein-Nijsten, 2002b; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Waarschijnlijk vrijwel heel Europa, maar ontbreekt in Ierland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Probably most of Europe, but missing in Ireland (Fauna Europaea, 2010).

larve Geel, pronotum roodbruin (Hering, 1957a).

larva Yellow, pronotum reddish brown (Hering, 1957a).

synoniemen Gnorimoschema maculiferella (Douglas, 1851).

synonyms Gnorimoschema maculiferella (Douglas, 1851).

opmerkingen Huemer & Karsholt (2010a) wijzen erop dat proxima in het verleden zeer vaak verward is met C. alsinella. Het is daarom veelzeggend dat zij de levenswijze van proxima niet als minerend beschrijven.

notes Huemer & Karsholt (2010a) point out that in the past proxima very often has been confused with C. alsinella. It therefore is quite interesting that they do not describe proxima as a leaf miner.

literatuur

references

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Hering (1957a), Huemer (2012a), Huemer & Karsholt (2010a), Klimesch (1954a), Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002b), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a).

29/12/2012