Caryocolum repentis Huemer & Luquet, 1992

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Jonge larven maken een lastig zichtbaar blaasmijntje van de basis tot de top van het blad; de frass wordt verwijderd via de inboor-opening. Later leeft de larve vrij, tussen een aantal jonge bladeren die met spinsel bijeen worden gehouden.

mine Young larvae make an inconspicuous blotch from the base till the tip of a leaf; frass is ejected through the entrance opening. Later the larva lives free, between a number of young leaves that are held together by spinning.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Gypsophila repens.

fenologie Larven in begin mei tot eind juni, afhankelijk van de hoogte.

phenology Larvae in early May till late June, depending on the altitude.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Alpen en Spaanse gebergten, tot 2400 m.

distribution within Europe Alps and Spanish mountains, up to 2400 m.

larve Lichaam geelgroen, 6-7 mm, kop en prothoracale plaat zwart.

larva Body yellowish green, 6-7 mm, head and prothoracic plate black.

pop Middelbruin.

pupa Middle brown.

synoniemen Caryocolum repentella auct.

synonyms Caryocolum repentella auct.

literatuur

references

Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Huemer & Karsholt (2010a), Huemer & Luquet (1992a), Klimesch (1954a).

29/07/2011