Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)

Lepidoptera, Crambidae

mijn Een deel van de pas uitgekomen larven mineert in de loop van enkele dagen een kroos-schijfje; de overige leven vrij. Hierna maken ze een koker van resten van schijfjes, die doet denken aan het werk van een kokerjuffer, en leven dan niet meer als mineerder.

mine Some of the newly hatched larvae mine for some days a duckweed lentil; the other live free. Soon they start making a case out of remants of duckweed on which they feed, resembling the cases of caddis flies.

waardplanten: Araceae, monofaag

hostplants: Araceae, monophagous

Lemna.

fenologie Larven van october tot mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae from October till May (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Practisch heel Europa (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Practically all Europe (Fauna Europaea, 2010).

larve Grijsbruin tot bruinzwart; kop lichtbruin. Zie ook Vallenduuk & Cuppen (2004a)

larva Greyish brown to brownish black; head light brown. See also Vallenduuk & Cuppen (2004a)

pop In de larve-koker. Zie Patočka & Turčáni (2005a) voor een beschrijving.

pupa Within tha larval case. See Patočka & Turčáni (2005a) for a description.

literatuur

references

Grabe (1955a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a).

20/04/2014