Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)

Lepidoptera, Yponomeutidae

Pinus sylvestris, Losser, Zandbergen

Cedestis subfasciella mine

Pinus sylvestris, Pinus sylvestris, Losser, Zandbergen

de larve is zichtbaar

Cedestis subfasciella mine

one can see the larva

Pinus sylvestris, Dwingelderveld: larve in de mijn

Cedestis subfasciella larva in the mine

Pinus sylvestris, Dwingelderveld: larva in the mine

Pinus sylvestris, Tilburg, Kaaistoep & Strabrechtsche heide: frass

Cedestis subfasciella, frass

Pinus sylvestris, Tilburg, Kaaistoep & Strabrechtsche heide: frass

Pinus sylvestris, Tilburg, Kaaistoep & Strabrechtsche heide: vers ei, uittree-opening

Cedestis subfasciella egg Cedestis subfasciella exit

Pinus sylvestris, Tilburg, Kaaistoep & Strabrechtsche heide: fresh egg, exit opening

Pinus sylvestris Strabrechtsche heide: oud ei

Cedestis subfasciella egg

Pinus sylvestris Strabrechtsche heide: old egg

mijn Het ei wordt afgezet aan de top van de vlakke zijde van de naald. Het is ovaal, glad, met een kenmerkende lengte-kiel. Vandaar daalt de mijn voldiep af in de richting van de basis. De ruimte achter de larve is geheel met korrelige frass gevuld. De larvekamer is zo doorschijnend dat de larve van buiten te zien is. De larve verlaat de mijn voor de verpopping via een rond gaatje aan het einde van de mijn.

mine Oviposition on the tip of the flat side of the needle; the egg is oval, smooth, with a characteristic longitudinal keel. From here the mine descends, full depth, towards the base of the needle. The space behind the larva is completely filled with granular frass. The larval chamber is so transparant that the larve inside is easily visible. The larve vacates the mine prior to pupation by a round opening near the end of the mine.

waardplanten: Pinaceae, monofaag (?)

hostplants: Pinaceae, monophagous (?)

Pinus mugo, nigra, sylvestris.

Vermeldingen van Abies alba zijn wel zeker onjuist.

References to Abies alba are almost certainly incorrect.

fenologie Larven van december tot maart-april (Agassiz, 1996a).

phenology Larvae from December till March, April (Agassiz, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe All Europe, except the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Cedestis, Dyscedestis farinatella (Zeller, 1839).

synonyms Cedestis, Dyscedestis farinatella (Zeller, 1839).

literatuur

references

Agassiz (1996a), Baldizzone (2004a, 2008a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935b), Gómez de Aizpúrua (2003a), Hering (1957a), Huemer (2012a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a)m Wegner (2010a), Wörz (1957a).

15/05/2017