Celypha woodiana (Barrett, 1882)

Lepidoptera, Tortricidae

Viscum album, Frankrijk, dép. Calvados, Beuvron-en-Auge © Ruben Meert: jonge mijn

Celypha woodiana on Viscum album: young mine

Viscum album, France, dép. Calvados, Beuvron-en-Auge © Ruben Meert

mijn met inboor-opening en frass aan de buitenzijde

Celypha woodiana on Viscum album:  mine

mine wtih entrance openimg and frass at the outside

larve in de mijn

Celypha woodiana on Viscum album:  larva in the mine

larva in the mine

volgroeide larve

Celypha woodiana on Viscum album:  larva

full grown larva

mijn De mijn begint in het najaar als een bruin, fijn en heel moeilijk zichtbaar, onderzijdig, gangetje. De larve is in staat om de mijn te verlaten en elders (eventueel in een ander blad) opnieuw te beginnen. In april-mei van het volgende jaar gaat de gang plotseling over in een voldiepe transparante blaas, waaruit de meeste frass wordt verwijderd. Het gemineerde blad valt spoedig af en mede daardoor is de mijn moeilijk vindbaar (Simpson, 2004a).

mine In autumn the mine begins as a brown, narrow and inconspicuous, lower-surface corridor. The larva is capable of leaving its mine and restarting elsewhere, possibly in another leaf. In April - May of the following spring a full depth transparant blotch is made, from which most frass is ejected. The mined leaf soon drops, which makes the mine even more difficult to detect (Simpson, 2004a).

waardplanten: Santalaceae, monofaag

hostplants: Santalaceae, monophagous

Viscum album.

fenologie Larven van september tot in mei.

phenology Larvae from September till in May.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Ten zuiden van de lijn Engeland - Ukraïne, maar ontbreekt in het Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe South of the line Britain - Ukraine, but absent in Iberia (Fauna Europaea, 2009).

larve Diepgroen; beschreven door Bradley ea (1979a).

larva Deep green; described by Bradley ao (1979a).

synoniemen Argyroploce, Olethreutes, woodiana.

synonyms Argyroploce, Olethreutes, woodiana.

opmerkingen Volgens Bradley ea (1979a) kan de polyfage tortricide Ditula angustiorana eveneens voorkomen op Viscum, en kan daar een blad blaarachtig uitvreten. Dat komt niet erg goed overeen met de normale levenswijze van deze soort, wat aan een mogelijke verwarring met C. woodiana doet denken. In ieder geval spint angustiorana op totriciden-manier een paar bladeren tesamen, wat hem indien nodig kan onderscheiden van woodiana.

notes Bradley ea (1979a) write that also the polyphagous tortricid Ditula angustiorana occurs on Viscum, leaving blister like feeding traces. This description does not match well with the normal habit of the species, suggesting a possible confusion with C. woodiana. In any case, angustiorana spins some leaves together in tortricid fashion, wich, if needed, may help to distinguish it from woodiana.

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (19739), Hellrigl (2006b), Hering (1925a, 1926b, 1957a), Robbins (1991a), Simpson (2004a), Skala (1951b).

25/05/2016