Chionodes electella (Zeller, 1839)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De larve leeft in een met schors en korstmosdeeltjes bedekte buis van spinsel op de schors van een tweedejaars twijg. Vanuit de buis wordt het onderste deel van een aantal naalden uitgemijnd. De larve vervelt in de buis. Verpopping in de grond.

mine The larva lives in a silken tube, covered with fragments of bark and lichens, on a second-year twig. From this tube the basal half of a number of leaves is mined out. The larva moults in the tube. Pupation in the ground.

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Picea abies.

Incidenteel ook wel op Abies (Patočka, 1960a); Elsner ea (1999a) vermelden met twijfel nog Juniperus communis.

Occasionally also on Abies (Patočka, 1960a); Elsner ao (1999a) mention with doubt Juniperus communis.

fenologie Minerende larven in mei-juni (Hering, 1957a).

phenology Mining larvae in May - June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not rercorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa; ontbreekt alleen op de Britse Eilanden, het Iberisch Schiereiland en op de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost all Europa, but is missing from the British Isles, the Balkan Peninsula and the Mediterranean islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Roodbruin, chocolade bruin, met een kam van stevige borstels voor de anus (Patočka, 1960a).

larva Reddish brown, chocolate brown, with comb of heavy setae in front of the anus Patočka, 1960a).

literatuur

references

Buhr (1935b, 1964a, 1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Hering (1957a), Houard (1908a), Huemer (2012a), Kaitila (1996a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos, 1999a, Patočka (1960a), Skala (1950a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a), Tomasi (2014a).

14/06/2015