Chrysoesthia boseae (Walsingham, 1908)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De mijn begint als een sterk gekronkeld gangetje dat bijna geheel met frass gevuld is. Her verbreedt zich spoedig tot een grote voldiepe blas met duidelijke primire vraatlijnen.

mine Mines starts as a strongly contorted, almost completely frass-filled corridor, that soon widens to a large full depth blotch with clear primary feeding lines.

waardplanten: Amaranthaceae, monofaag

hostplants: Amaranthaceae, monophagous

Bosea yervamora.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Microsetia boseae.

synonyms Microsetia boseae.

opmerkingen De soortsnaam wordt in de Fauna Europaea gespeld als bosae.

notes The species' name is spelled as bosae in the Fauna Europaea.

literatuur

references

Hering (1927a, 1957a, 1960a), Klimesch (1984a).

16/03/2009