Chrysoesthia eppelsheimi (Staudinger, 1885)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Aanvankelijk een min of meer kronkelende gang met bruine frass, die zich verwijdt tot een voldiepe, zeer doorzichtige langerekte blaas met een centrale accumulatie van zwarte frass. Mijn vooral in de lagere bladeren.

mine Initially a more or less tortuous gallery with brown frass. This widens into a full depth, very transparant, elongate blotch with a central accumulation of black frass. Mines mostly in the lower leaves.

waardplanten: Caryophyllaceae, monophagous

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Silene flavescens, nutans, vulgaris.

fenologie Larven in juni en september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June and September (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Centraal Europa; omdat een deel van de vermeldingen wellicht betrekking heeft op de kortgeleden beschreven Chr. verrucosa is het verspreidingsbeeld niet heel definitief.

distribution within Europe Central Europe; because possibly a number of records in fact refer to the recently described Chr. verrucosa the distribution is not well known.

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Chrysopora, Microsetia eppelsheimi.

synonyms Chrysopora, Microsetia eppelsheimi.

literatuur

references

Beiger (1979a), Elsner, Huemer & Tokár (1999a), Hering (1957a), ten Holt & Kuchlein (2006a), Klimesch (1956c, 1958a), Patočka & Turčáni (2005a), Schütze (1931a), Skala (1950a), Szőcs (1977a).

13/04/2012