Cnephasia lineata (Walsingham, 1900)

Lepidoptera, Tortricidae

Cyclamen purpurascens, Palestina; uit Amsel & Hering (1931a)

Cnephasia lineata mine

Cyclamen purpurascens, Palestine; uit from & Hering (1931a)

mijn Vrij grote, voldiepe blaasmijn, met maar weinig frass. Spinsel dat in de mijn wordt afgezet doet het blad sterk vervormen. De larve verhuist regelmatig, telkens een nieuwe mijn makend. De larve mineert tot kort door de verpopping, die buiten de mijn plaats vindt.

mine Rather large, full depth blotch with little frass. Silk that is deposited within the mine contracts and strongly crumples the leaf. The larva regularly makes a new mine. The larva mines till just before pupation, that takes place outside the mine.

waardplanten: polyfaag op kruiden

hostplants: polyphagous on herbs

Antirrhinum siculum; Asperugo procumbens; Centaurea hyalolepis; Cirsium; Cyclamen purpurascens; Cymbalaria muralis; Euphorbia; Geranium; Glaucium aleppicum; Hyoscyamus aureus; Mercurialis annua; Notobasis syriaca; Polygonum aviculare; Ranunculus asiaticus; Raphanus; Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis; Stellaria media; Umbilicus horizontalis; Urtica.

fenologie Larven van februari tot mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae from February till May (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Palestina (Amsel & Hering, 1931a).

distribution within Europe Palestina (Amsel & Hering, 1931a).

larve Grijsachtig.

larva Greyish.

synoniemen Cnephasia terebrana Amsel & Hering, 1931a; zie Baixeras ea (2008).

synonyms Cnephasia terebrana Amsel & Hering, 1931a; cf Baixeras ao, (2008).

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Hering (1957a), Baixeras ao (2008)

07/02/2017