Cnephasia longana (Haworth, 1811)

Lepidoptera, Tortricidae

Aichryson dichotomum; uit Hering (1927a)

Cnephasia longana mine

Aichryson dichotomum; uit Hering (1927a)

mijn Onregelmatig, klein, voldiep gangetje, dat zich tot een blaas verbreedt. Oudere larve leeft vrij tussen samengesponnen bladeren.

mine Irregular, small, full depth corridor, widening into a blotch. Older larvae live free among spun leaves.

waardplanten: polyfaag

hostplants: polyphagous

Aichryson dichotomum; Argyranthemum pinnatifidum; Bitumniaria bituminosa; Fagonia cretica; Hypericum; Ligularia; Sempervivum; Stachys.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot het Iberisch Schiereiland, Sardinië, Siciië en Kreta, en vn Ierland tot Polen (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Scandinavia to the Iberian Peninsula, Sardinia, Sicily, and Crete, and from Ireland to Poland (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Mackay (1962a) en Bradley, Tremewan & Smith (1973a); pinacula klein, lichter dan het integument; anale plaat en kam lichtbruin, kam met 6-8 tanden.

larva Described by Mackay (1962a) en Bradley, Tremewan & Smith (1973a); pinacula small, lighter than the integument; anal plate and comb light brown, comb with 6-8 teeth.

opmerkingen Leeft slechts in uitzonderlijke gevallen als mineerder; gewoonlijk in de hoofdjes van camposieten (Hering, 1957a).

notes Only a miner in exceptional circumstances; normally feeding in the flower-heads of Asteraceae (Hering, 1957a).

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1973a), Gómez de Aizpúrua (2003a), Hering (1927a.1957a), Klimesch (1987a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Mackay (1962a), Robbins (1991a).

05/02/2017