Cnephasia sedana (Constant, 1884)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn Niet al te kleine, voldiepe, onregelmatig blaasmijn, meestal in de bladbasis omtrent de hoofdnerf; oudere larve leeft vrij tussen samengesponnen bladeren (Hering, 1957a). Uitgemijnde bladeren worden na het verlaten ervan bijelkaar gesponnen.

mine Not too small, full depth, irregular blotch, usually in the leaf base, close to the midrib. Older larvae live free among spun leaves (Hering, 1957a). Mined leaves are spun together when the larva leaves them.

waardplanten: Polyfaag

hostplants: Polyphagous

Adenostyles; Astrantia; Centaurea; Leontopodium alpinum; Primula auricula.

Door Maček (1999a) gemeld van Rhodiola rosea.

Mentioned by Maček (1999a) from Rhodiola rosea.

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Italy, and Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Pinacula zwart.

larva Pinacula black.

opmerkingen Soort van het hooggebergte (Klimesch, 1942c).

notes High-alpine species (Klimesch, 1942c).

literatuur

references

Hering (1957a), Klimesch (1942c, Klimesch & Skala (1936a)), Maček (1999a).

07/04/2017