Coleophora adelogrammella Zeller 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

Petrorhagia saxifraga, Oostenrijk; uit Klimesch (1052b)

Coleophora adelogrammella case

Petrorhagia saxifraga, Oostenrijk; uit Klimesch (1052b)

idem, jeugdzak

Coleophora adelogrammella youth case

same, youth case

zak Driekleppige buisvormige zijden zak van 7-7.5 mm; mondhoek 30-35°; aan de voor-bovenzijde meestal een opvallend donker gebied. De jeugdzak, die tot en met de overwintering dienst doet, is een tweekleppige, zwartbruine schede-zak.

De larven mineren in het voorjaar naast bladeren ook de stengel, en vreten die zo diep uit dat de scheuten verbruinen en afsterven.

case Trivalved tubular silken case of 7-7.5 mm; mouth angle 30-35°; antero-dorsally mostly with a conspicuous darkened field. The youth case, that still functions during the hibernation, is a blackish brown bivalved sheath case.

In spring the larvae not only mine the leaves, but also the stems; they do so much damage that the shoots turn brown and die.

waardplanten: Caryophyllaceae, oligofaag

hostplants: Caryophyllaceae, oligophagous

Dianthus sylvestris; Petrorhagia prolifera, saxifraga.

fenologie Larven van september tot juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae from September till June (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot Iberia, Corsica, Italië, Macedonië en Thracië, en van Frankrijk tot Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to Iberia, Corsica, Italy, Macedonia and Thrace, and from France to Hungary (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Klimesch (1952b) en Suire (1961a).

larva Described by Klimesch (1952b) and Suire (1961a).

synoniemen Coleophora separatella Benander, 1939.

synonyms Coleophora separatella Benander, 1939.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1987b), Baldizzone & Luquet (1981a), Hering (1957a), Klimesch (1952b), Nel (1992b), Suire (1961a), Toll (1952a, 1962a).

26/02/2011