Coleophora albicans Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora albicans case

from Toll (1962a)

zak Gedrongen, buisvormige zijden zak van 6-7 mm. De voorste helft is viltig behaard, de achterzijde grijs met donkerder lengtestrepen. De zak is driekleppig, de mondhoek bedraagt 15-30°. De larve leeft niet alleen op de bladeren, maar ook in de bloeiwijze.

case Squat tubular silken case of 6-7 mm. The front half is covered with felt, the rear half is greyish with some darker length lines. The case is trivalved, the mouth angle is c. 15-30°. The larva not only lives on the leaves, but also feeds in the inflorescence.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia absinthium, campestris, maritima.

fenologie De larven zijn al in september volgroeid, en mineren in het voorjaar niet meer (Hering, 1957a).

phenology The larvae are full-frown already in September, and do not feed any more after hibernation (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Bulgarijë, en van Engeland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Iberian Peninsula, Italy, and Bulgaria, and from Britain to South Russia (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Coleophora artemisiella Scott, 1861; C. simillimella Fuchs, 1881.

synonyms Coleophora artemisiella Scott, 1861; C. simillimella Fuchs, 1881.

literatuur

references

Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935a), Emmet ao (1996a), Hering (1957a), Huisman & Koster (1994a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Patzak (1974a), Razowski (1990a), Skala & Zavřel (1945a), Suire (1961a), Toll (1952a, 1962a), Wegner (2010a).

15/05/2017