Coleophora albicostella (Duponchel, 1843)

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora albicostella case

from Toll (1962a)

zak Geelwitte, zijdelings sterk afgeplatte spatelvormige bladzak; het achtereind is tweekleppig.

case Yellowish white spatulate leaf case; laterally strongly compressed, bivalved.

waardplanten: Rosaceae, oligofaag

hostplants: Rosaceae, oligophagous

Comarum palustre; ? Fragaria vesca; Potentilla incana, tabaernaemontani.

volgens Hering (1957a) ook op Filipendula, Rubus en Sanguisorba. Een vermelding van Chamaecytisus ciliatus door Maček (1999a) lijkt niet waarschijnlijk.

Zakken op Potentilla fruticosa (maar misschien ook ander soorten van dit geslacht) behoren waarschijnlijk tot C. peri, waarmee albicostella tot in de zeventiger jaren is verward.

Bestudering door van Roosmalen & Doorenbos van het Nederlandse materiaal dat uit Fragaria was gekweekt bleek in alle gevallen tot andere soorten te behoren; zij trekken in twijfel of aardbei wel een waardplant is van albicostella.

According to (1957a) also Rubus and Sanguisorba. A reference to Chamaecytisus ciliatus by Maček (1999a) does not seem very plausible.

Cases on Potentilla fruticosa (but possibly also other species of this genus) probably belong to C. peri, with wich albicostella until the seventies was confused.

A study by van Roosmalen & Doorenbos of the Dutch material of this species that was reared from Fragaria showed that all was misidentified. They doubt if strawberry is a hostplant of albicostella at all.

fenologie Larve van de herfst tot mei (Huisman & Koster, 1994a).

phenology Larvae from autumn till May (Huisman & Koster, 1994a)

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded

verspreiding binnen Europa Van Letland tot het Iberisch Schiereiland, Italië, Griekenland en Cyprus (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Latvia to the Iberian Peninsula, Italy, Greece, and Cyprus (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Coleophora approximata Gozmány, 1956.

synonyms Coleophora approximata Gozmány, 1956.

literatuur

references

Baldizzone (1979b, 1983c, 1996a, 2004a), Beiger (1960a), Biesenbaum (2010b), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935b, 1936a), Hering (1957a), Huisman & Koster (1994a), Kasy (1965a, 1987a), Klimesch (1958c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), Nel (1992b), Patzak (1974a,b), Razowski (1990), van Roosmalen & Doorenbos (2015a), van Roosmalen, Wijker & Knijnsberg (2013a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a).

01/04/2017