Coleophora algeriensis Toll, 1952

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Donkerbruine, zeer slanke, driekleppige, buisvormige bladzak (of zijden zak?) van 9-10 mm. Mondopening ovaal, met een brede flens; mondhoek 35°.

case Dark brown, very slender, trivalved, tubular leaf case (or silken case?) of 9-10 mm. Mouth opening oval, broadly flanged; mouth angle 35°.

waardplanten: Amaranthaceae, monofaag

hostplants: Amaranthaceae, monophagous

Suaeda maritima, vera.

verspreiding binnen Europa Spanje en Portugal, Sicilië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Spain and Portugal, Sicily (Fauna Europaea, 2010).

opmerkingen Het is niet duidelijk of de soort mineert, dan wel leeft van de vruchten (en dan niet thuishoort in deze site).

notes It is not clear whether the species is a leafminer, or feeds on the fruits (in which case it does not belong in this site).

literatuur

references

Baldizzone (1986a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Huertas Dionisio (2007a).

31/12/2012