Coleophora amellivora Baldizzone, 1979

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1952a); bovenste zak van een man, onderste van een vrrouwtje

Coleophora amellivora cases

from Toll (1952a); upper case of a male, lower one of a female

Aster alpinus, uit Baran & Rynarzewski (2008a)

Coleophora amellivora: case

Aster alpinus, from Baran & Rynarzewski (2008a)

zak Grijsbruine, driekleppige buisvormige bladzak met een mondopening van 20-45°. De larve mineert in de grondbladeren. Nadat hij de zak aan het glad heeft vastgesponnen verlaat hij, anders dan de meeeste Coleophora's, de zak en maakt van daar uit lange gangmijnen.

case Greyish brown, trivalved tubular leaf case with a mouth angle of 20-45°. The larva mines in the lower leaves. After tha case has been tightened to the leaf, the larva, otherwise than in most other Coleophora's, leaves it case, and makes from this atarting point long corridor mines.

waardplanten: Asteraceae, nauw (?) oligoofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly (?) okigophagous

Aster alpinus, amellus; Galatella linosyris, saligna.

Volgens Hering in het noorden ook op Solidago; Maček (1999a) vermeldt de soort uit Slovenië van Solidago virgaurea. I & A Šulcs (1989a) melden een waarneming op Gypsophila fastigiata.

According to Hering (1957a) in the north also on Solidago; Maček (1999a) mentions the species in Slovenia from Solidago virgaurea. I & A Šulcs (1989a) found the species on Gypsophila fastigiata.

fenologie Larven van september tot mei (Hering, 1957a). Na de overwintering aten de larven niet meer (Klimesch, 1858c, Oostenrijk).

phenology Larvae from September to May (Hering, 1957a). After hibernation the larvae did not feed any more (Klimesch, 1958c, Austria).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Italië en Roemenië, en van Frankrijk tot Polen (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyreneees, Italy, and Romania, and from France to Poland (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Coleophora lineariella auct.; C. calcariella: Toll, 1962a; Patzak, 1974a.

synonyms Coleophora lineariella auct.; C. calcariella: Toll, 1962a; Patzak, 1974a.

literatuur

references

Baldizzone (1979c, 2004a), Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006a), Baran & Rynarzewski (2008a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Kasy (1987a), Klimesch (1939a, 1949a, 1950c, 1958c), Maček (1999a), Marek & Krampl (1990a), Nel (1992c), Patzak (1974a), Razowski (1990a), Suire (1961a), I & A Šulcs (1989a), Szőcs (1977a), Toll (1952a).

07/02/2017