Coleophora arctostaphyli Meder, 1934

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora arctostaphyli case

from Toll (1962a)

zak Spatelvormige bladzak, tot ca 8 mm lanng, met een mondhoek van ongeveer 45°. Voordat de larve een zak maakt, in zijn eerste seizoen, leeft de larve in een slanke, met frass gevulde gekronkelde gang die sterk op die van een Stigmella lijkt.

case Spatulate leaf case, about 8 mm long, with a mouth angle around 45°. In its first season, before making its first case, the young larva lives in a slender, frass-filled contorted gallery that strongly reminds of a Stigmella mine.

waardplanten: Ericaceae, monofaag

hostplants: Ericaceae, monophagous

Arctostaphylos uva-ursi.

fenologie De larve leeft twee seizoenen. Het eerste najaar maakt hij een mijn, overwintert daarin vervolgens. In het voorjaar verbreedt en verbreedt hij de gang en snijdt daaruit een zak, gaat in zomerrust, wordt weer actief in de herfst, en overwintert een tweede maal. Dan wordt een nieuwe zak gemaakt, en is de larve volgroeid in april, mei (Emmet ea, 2009; Schotland).

phenology The larva lives two seasons. In the first autumn it lives in a mine, where also the first winter is passed. Then the gallry is widened and a case is cut out of it in which he feeds is spring, aestivates, feeds in autumn, and passes a second winter. In his second spring a new case is made, and the larva feeds actively until April, May, when it is full-grown (Emmet ao, 2009; Schotland).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van Engeland tot Polen (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Iberian Peninsula and Italy, and from Britain to Poland (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Baldizzone & Buvat (1983a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Hering (1957a), Kyrki & Viramo (1975a), Klimesch (1950c), Patzak (1974a), Razowski (1990a), Sønderup (1949a), Toll (1962a).

30/03/2012