Coleophora arenicola Toll, 1952

Lepidoptera, Coleophoridae

zak 9 mm lange, donkerbruine, licht gekromde buisvormige zijden zak. De zak is driekleppig, mondhoek ± 50°. Het voorste deel met twee dorsale kielen.

case 9 mm long, dark brown, lightly curved tubular silken case. The case is trivalved, the mouth angle ± 50°. Anteriorly two dorsal keels.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Hedysarum coronarium.

verspreiding binnen Europa Malta (Zerafa)

distribution within Europe Malta (Zerafa).

opmerkingen: de volgroeide larve is een zaad-eter, maar het is niet uitgesloten dat de, nog onbeschreven, jonge larve een bladmineerder is.

notes: the fully grown larva is a seed-feeder, but it cannot be excluded that the first stage larva, as yet undescribed, is a leafminer.

literatuur

references

Zerafa (2015a).

18/01/2016