Coleophora artemisicolella Bruand d'Uzelle, 1855

Lepidoptera, Coleophoridae

Artemisia vulgaris, België, Ekeren bij Antwerpen; © Guido De Prins

Coleophora artemisicolella case

Artemisia vulgaris, Belgium, Ekeren near Antwerp; © Guido De Prins

uit Toll (1962a)

Coleophora artemisicolella case

from Toll (1962a)

zak Larve in een met spinsel verstevigd uitgevreten uitgebloeid hoofdje. De larven leeft gewoonlijk tussen en van de bloemhoofdjes, maar een enkele maal vreet er een aan de bladeren.

case Larva in a floret that has been eaten out, and strengthened with wilk. Usually the larve live in the inflorescence and feed upon the developing fruits, but sometimes one strays to the leaves.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Artemisia caerulescens subsp. gallica, campestris, vulgaris.

fenologie De larven zijn in september volgroeid (Emmet ea, 1996a).

phenology De larvae are fully fed in September (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneën, Italië en Bulgarijë, en van Engeland tot Midden- en Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia tot the Oyrenees, Italy, and Bulgaria, and from Britain to Central and Spouth Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

literatuur

references

Baldizzone (1990d), Biesenbaum (2001b), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Emmet ao (1996a), Fazekas & Schreurs (2010a), Kuchlein & Donner (1993a), Klimesch (1958c), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Michaelis (1983a), Nel (1992b), Patzak (1974a), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Suire (1961a), Toll (1952a, 1962a), Wullaert (2015a).

14/09/2015