Coleophora asthenella Constant, 1893

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora asthenella case

from Toll (1962a)

zak Samengestelde bladzak van 5-6 mm, opgebouwd uit uitgemijnde blaadjes, die in een visgraatpatroon zijn gerangschikt. Door de sterke gelijkenis met een verdord graskafje moeilijk te vinden.

case Composite leaf case of 5-6 mm, made of mined leaves arranged in a herringbone pattern. Difficult to find because of the strong resemblance with a withered grass spikelet.

waardplanten: Tamaricaceae, monofaag

hostplants: Tamaricaceae, monophagous

Tamarix africana.

fenologie Larve in mei.

phenology Larva in May.

verspreiding binnen Europa West-mediterraan.

distribution within Europe West Mediterranean.

literatuur

references

Baldizzone (1978c), Baldizzone & Hartig (1978a), Hering (1957a), Suire (1961a), Toll (1962a).

09/03/2011