Coleophora astragalella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1952a).

Coleophora astragalella case

from Toll (1952a)

zak Okergele pistoolzak, 10-12 mm lang, met een pallium dat hooguit tot de helft van de zak reikt.

case Ochreous pistol case, 10-12 mm long, with a pallium that descends not further than half the length of the case.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Astragalus glycyphyllos, onobrychis, sempervirens.

fenologie Larven van het najaar tot mei daarop volgend.

phenology Larvae from autumn till the following May.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Zuidelijk van de lijn Frankrijk - Ukraïne, maar lijkt te ontbreken in het Balkan-Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe South of the line France - Ukraine, but seemingly absent in the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Coleophora plusiella Constant, 1865; C. valesianella: Hering, 1957.

synonyms Coleophora plusiella Constant, 1865; C. valesianella: Hering, 1957.

literatuur

references

Baldizzone (1978c), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Burmann (1992a), Chrétien (1927a), Hering (1957a), Kasy (1965a, 1983a), Klimesch (1958c), Skala & Zavřel (1945a), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1952a, 1962a).

08/02/2017