Coleophora atriplicis Meyrick, 1928

Lepidoptera, Colephoridae

uit Toll (1952a)

Coleophora atriplicis cases

from Toll (1952a)

zak Grijsbruine, driekleppige, buisvormige zijden zak van 6.5-7 mm met een mondhoek van ca 20°. De zak heeft onduidelijke lengtelijnen is en is bezaaid met donker, korrelig, materiaal.

case Greyish brown, trivalved, tubular silken case of 6.5-7 mm with a mouth angle of c. 20°. The case has indistinct length lines and is peppered with dark, granular, material.

waardplanten: Amaranthaceae, oligofaag

hostplants: Amaranthaceae, oligophagous

Atriplex littoralis; Halimione portulacoides; Salicornia; Suaeda.

fenologie De larve is in october volgroeid, en eet na de overwintering niet meer.

phenology The larva is full grown in October, and does not feed any more after the hibernation.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot Frankrijk, Polen en Roemenië, en van Ierland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia and North Russia to France, Poland and Romania, and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven door Emmet ea (1996a).

larva Described by Emmet (1996a).

opmerkingen In het algemeen leven de larven op de rijpende vruchten, maar zelden bevinden ze zich ook op de bladeren.

notes Generally the larvae live on the ripening fruits, but occasionally one is found on the leaves.

literatuur

references

Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Kozlov & Kullberg (2006a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Landry ao (2013a), Patzak (1974a), De Prins (1998a), Suire (1961a), Toll (1952a), Wegner (2010a).

15/05/2017