Coleophora autumnella (Duponchel, 1843)

Lepidoptera, Coleophoridae

twee stadia van de jeugdzak, en tenslotte de volgroeide zak, na de overwintering; uit Toll (1962a)

Coleophora autumnella cases

two stages of the youth case, and finally the full grown case, after the hibernation; from Toll (1962a)

zak Buisvormige zijden zak, bekleed met zakdkorrels en detritus. De jeugddzak is lang uitgetrokken en zwak gebogen; uiteindelijk wordt hij 12-14 mm lang. In het voorjaar wordt het lange, dunne, achterste gedeelte afgestoten. De zak die dan overblijft is vrijwel recht, gedrongen worstvormig, driekleppig, 8-9.5 mm lang, en heeft een mondhoek van ca 45°.

case Tubular silken case, covered with grains of sand and detritus. The youth case is drawn out very long towards the rear, and weakly bent; its final size is 12-14 mm. In spring the very long and narrow rear end is discarded. The case that remains is almost straigt, squat saucage-shaped, three-valved, 8.95 mm long, with a mouth angle of c. 45°.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Aster alpinus, amellus.

fenologie Volgroeide larven omstreeks mei (Hering, 1957a).

phenology Full grown larvae around May (Klimesch, 1939a).

verspreiding binnen Europa Tsjechië, Slowakijë, Oostenrijk, Roemenië, Spanje (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Czechia, Slovakia, Austria, Romania, Spain (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Klimesch (1939a).

larva Described by Klimesch (1939a).

synoniemen Coleophora asterifoliella Klimesch, 1939.

synonyms Coleophora asterifoliella Klimesch, 1939.

literatuur

references

Baldizzone (1979a), Burmann (1980a, 1992a), Hering (1957a), Klimesch (1939a, 1958c), Toll (1962a).

08/02/2017