Coleophora bilineatella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora bilineatella case

from Toll (1962a)

zak Zeer slanke samengestelde bladzak van 12-19 mm lang. De zak is opgebouwd uit 7-9 bladstukjes. Mondhoek ca 45°. De jeugdzak is 2-3 mm lang, lateraal samengedrukt, bestaat uit bladepidermis en is naar achter toe gekromd en versmald.

case Very slender composite leaf case of 12-19 mm length, composed of 7-9 leaf fragments. Mouth angle c. 45°. The youth case is 2-3 mm long, laterally compressed, composed of epidermis, distally narrowed and curved.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Dorycnium pentaphyllum, pentaphyllum subsp. germanicum + herbaceum.

Andere waardplanten die in de literatuur worden toegeschreven aan bilineatella hebben waarschijnlijk te maken met C. saturatella.

Other hostplants attributed in the literature to bilineatella probably refer to C. saturatella.

fenologie Larven van juni tot april. Volgens Hering (1957a) eten de larven na de overwintering niet meer, maar volgens Suire doen ze dit wel. In Oostenrijk zijn de larven actief tot in october; daarna overwinteren ze aan de voet vsn de waardplant (Klimesch, 1958c).

phenology Larvae from June till April. According to Hering (1957a) the larvae do not feed after the hiberation, but Suire does not agree. In Austria the larvae are active until in october; they hibernate at the foot of the hostplant.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, Sardinië, Italië en Griekenland, en van Frankrijk tot Roemenie (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Sardinia, Italy, and Greece, and from France to Romania (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

synoniemenColeophora perserennella Rebel, 1919; C. joannisella Suire, 1930.

Misschien wel alle referenties naar C. bilineatella voor de activiteiten van Baldizzone, ca. 1980, hebben in werkelijkheid betrekking op C. saturatella.

synonyms Coleophora perserennella Rebel, 1919; C. joannisella Suire, 1930.

Probably all references to C. bilineatella prior to the activities of Baldizzone, ca. 1980, in fact refer to C. saturatella.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1986b, 1987b), Baldizzone & Hartig (1978a), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Buszko & Beshkov (2004a), Cleve (1979a), Hering (1957a), Kasy (1983a, 1985a), Klimesch (1938c, 1942a, 1958c), Nel (1992b,c), Patzak (1974a,b), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1962a).

01/04/2017