Coleophora caelebipennella Zeller, 1839

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1952a)

Coleophora caelebipennella case

from Toll (1952a)

zak Tweekleppige, bruinzwarte, matte, zijden zak (schedezak). Zak achter de mond niet ingesnoerd; diepe ventrale kiel. Aan de voor-bovenzijde van de zak ca 4 in de lengte verlopende ribbels. Lengte 12-15 mm, mondhoek ca 45°.

case Two-valved, brownish black, matt, silken case (sheath case). Case not constricted behind the mouth. Ventrally a deep keel. Dorsally, at the frontal half of the case, some 4 length ribs. Length 12-15 mm, mouth angle c. 45°.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Achillea millefolium; Artemisia absinthium, alba, campestris, vulgaris; Centaurea; Chrysanthemum; Gnaphalium; Helichrysum arenarium, italicum & subsp. serotinum, stoechas; Tanacetum vulgare.

Het is niet duidelijk of de vermelding van Chrysanthemum (onder andere door Hering (1957a)) betrekking heeft op Chrysanthemum sensu stricto, Leucanthemum, of Tanacetum. Het is in elk geval niet de belangrijkste waardplant. Voor Suire (1961a) zijn dat Helichrysum-soorten, voor Patzak (1974a) Artemisia campestris.

It is not clear whether the reference to Chrysanthemum (by, among others, Hering (1957a)) refers to Chrysanthemum sensu stricto, Leucanthemum, or Tanacetum. It will not be the most important hostplant anyway. For Suire (1961a) that are Helichrysum species, for Patzak (1974a) Artemisia campestris.

fenologie Larven van september-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae from September till July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE uitgestorven (Kuchlein & de Vos, 1999a).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE extinct (Kuchlein & de Vos, 1999a).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Heel Europa, minus de Britse Eilanden en het Balkan-Schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Europe, minus the British Isles and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

literatuur

references

Baldizzone & Nel (1993c), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935a), Burmann (1992a), Chrétien (1909a), Hering (1930b, 1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patzak (1974a), Razowski (1990a), Sønderup (1949a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1952a, 1962a).

08/02/2017