Coleophora cartilaginella Christoph, 1872

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora cartilaginella case

from Toll (1962a)

caseTot 16 mm lange, strogele pistoolzak met een pallium dat niet langer is dan 1/4 tot 1/5 van de zak. Mondhoek 45°.

zak Straw-coloured pistol case, up to 16 mm long, with a pallium no longer than 1/4 - 1/5 of the case. Mouth angle 45°.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

Astracantha echinus; Astragalus albicaulis, onobrychis, vesicarius; Medicago prostrata var. glandulifera; Ononis spinosa subsp. antiquorum.

fenologie Larven van het najaar tot juni het daaropvolgende jaar.

phenology Larvae from autumn till June the following year.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Disjuncte verspreiding: enerzijds het Iberisch Schiereiland, anderzijds Noord-Rusland, Hongarije, Ukraïne, Servië, Macedonië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Disjunct distribution: at the one hand the Iberian Peninsula, at the other northern Russia, Hungary, Ukraine, Serbia, Macedonia (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Coleophora echinella Staudinger, 1879; C. medicagivora Toll, 1961.

Baldizzone ea (2004a) synonymiseren hiermee ook C. paraspumosella Toll, 1957; op basis van de afbeelding van de zak van de laatstgenoemde soort in Toll (1962a) is dat bevreemdend: het pallium reikt hier tot bijna bij de mond.

synonyms Coleophora echinella Staudinger, 1879; C. medicagivora Toll, 1961.

Baldizzone ao (2004a) synomymize with this species also C. paraspumosella Toll, 1957; on the basis of the picture of the case of the latter species in Toll (1962a) this surprising: the pallium reaches here almost to the mouth.

literatuur

references

Baldizzone & Nel (1993c), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Chrétien (1927a), Hering (1957a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1962a).

07/02/2017