Coleophora chamaedriella Bruand d'Uzelle, 1851

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora chamaedriella case

from Toll (1962a)

zak Geelbruine lapjezak van 10-12 mm, met een mondhoek van ca 80°.

case Yellow brown lobe case of 10-12 mm, with a mouth angle of c. 80°.

waardplanten: Lamiaceae, Plantaginaceae; nauw polyfaag

hostplants: Lamiaceae, Plantaginaceae; narrowly polyphagous

Teucrium chamaedrys, scorodonia; Veronica.

Het voorkomen op Veronica moet misschien nader worden bevestigd. Suire (1961a) schrijft dat de larve, onmiddellijk voor de verpopping, soms ver wegdwaalt van zijn waardplant.

The association with Veronica perhaps needs further confirmation. Suire (1961a) remarks that the larva, about to pupate, sometimes strays far from its hostplant.

fenologie Larven van september tot mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae from September till May (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Polen tot Spanje, Sardinië, Italië en Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Poland to Spain, Sardinia, Italy, and Greece (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

synoniemen Coleophora chamaedryella: auctorum.

synonyms Coleophora chamaedryella: auctorum.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1988b, 1990b,d, 2004a), Baldizzone & Hartig (1978a), Baldizzone & Luquet (1981a), Baldizzone & Nel (1992a), Hering (1957a), Kasy (1965a, 1979a), Nel (1992b), Patzak (1974b), De Prins (1998a), Razowski (1990a), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1952a, 1962a).

01/04/2017