Coleophora ciconiella Herrich-Schäffer, 1855

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora ciconiella case

from Toll (1962a)

zakGrijs tot zwartbruine, gedrongen, driekleppige, buisvormige zijden zak met fijne lengtelijntjes; mondhoek ca 90°.

case Grey to blackish brown, squat, trivalved, tubular silken case; mouth angle c. 90°.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Avena sativa; Triticum.

fenologie Larven van october tot juni.

phenology Larvae from October till June.

BENELUX

niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Bulgarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula, Italy, and Bulgaria (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Coleophora robustella Fuchs, 1895; C. tritici Lindeman, 1881. De afbeeldingen van de zakken die Toll (1962a) van triticit geeft behoren daar volgens Patzak (1976a) echter niet toe!

synonyms Coleophora robustella Fuchs, 1895; C. tritici Lindeman, 1881. However, the illustrations of the cases of tritici by Toll (1962a) belong to a different species (Patzak, 1976a).

opmerkingen In het verleden schadelijk op voedselgranen. Vooral op jonge planten.

notes Once a pest on cereals. Mainly on young plants.

literatuur

references

Baldizzone, van der Wolf & Landry (2006), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Hering (1957a), Hofmann (1889a), Kasy (1969a), Patzak (1969b, 1976a), Suire (1961a), Toll (1962a), Venturi (1949b).

13/01/2013