Coleophora confluella Rebel, 1892

Lepidoptera, Coleophoridae

Cistus monspeliensis, El Hierro; uit Klimesch (1982a)

Coleophora confluella case

Cistus monspeliensis, El Hierro; from Klimesch (1982a)

zak Samengetelde bladzak, opgebouwd uit 2-3 bladstukjes, zwak samengedrukt. Lengte 10-10.5 mm, mondhoek 45°.

case Composite leaf case, built of 2-3 leaf fragments, weakly adpressed. Length 10-10.5 mm, mouth angle 45°.

waardplanten: Cistaceae, oligofaag

hostplants: Cistaceae, oligophagous

Cistus monspeliensis, symphytifolius; Tuberaria guttata.

fenologie Larven in maart-april (Hering, 1957a).

phenology Larvae in March - April (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Hering (1927a, 1957a), Klimesch (1970b, 1982a).

07/02/2017