Coleophora conspicuella Zeller, 1849

Lepidoptera, Coleophoridae

Centaurea scabiosa, België, prov. Luxemburg, Durbuy © Carina Van Steenwinkel

Coleophora conspicuella: case on Centaurea scabiosa

Centaurea scabiosa, Belgium, prov. Luxembourg, Durbuy © Carina Van Steenwinkel

ander exemplaar

Coleophora conspicuella: case on Centaurea scabiosa

another specimen

uit Toll (1952a)

Coleophora conspicuella case

from Toll (1952a)

zak Een relatief grote (12-15 mm), donkerbruine licht gebogen, licht zijdelings afgeplatte, tweekleppige schedezak met een smalle ventrale kiel. Mondhoek 30-45°.

case A relatively large (12-15 mm), dark brown, lightly curved, somewhat compressed laterally, two-valved sheath case with a narrow ventral keel. Mouth angle 30-45.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Aster amellus; Centaurea aspera, brachycephalum, jacea, nigra, scabiosa; Cyanus montanus; Galatella cana, linosyris, sedifolia.

In Engeland alleen op Centaurea nigra. De vermelding van Scabiosa in Hering (1957a), en van Chrysanthemum in Emmet ea (1996a) berusten op vergissingen; een vermelding van Achillea door Patzak (1974a) gaat terug op een niet meer te achterhalen bron.

In Britain only on Centaurea nigra. The references to Scabiosa in Hering (1957a), and to Chrysanthemum in Emmet ea (1996a) were mistaken; a reference to Achillea by Patzak (1974a) goes back to a source that cannot be retraced.

fenologie Larven zijn volgroeid in mei (Emmet ea, 1996a).

phenology Larvae are full grown in May (Emmet ea, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Wullaert, 2015a).

NE uitgestorven (Kuchlein & de Vos, 1999a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Wullaert, 2015a).

NE extinct (Kuchlein & de Vos, 1999a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, Ierland uitgezonderd (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe, Ireland excepted (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

pop Afgebeeld door Patočka (1997a).

pupa Illustrated by Patočka (1997a).

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1985d, 1988b, 1990b), Biesenbaum (2001b), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Emmet, Langmain, Bland ao (1996a), Hering (1928a, 1957a), Huber (1969a), Kasy (1965a), Klimesch (1958c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Nel (1992b,c), Patočka (1997a), Patzak (1974a), Razowski (1990a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Stolnicu (2008a), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1952a, 1962a), Wullaert (2015a).

16/04/2017