Coleophora corsicella Walsingam, 1898

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Suire (1961a, calcariella)

Coleophora corsicella case

from Suire (1961a, calcariella)

uit Toll (1962a, flavescentella)

Coleophora corsicella case

from Toll (1962a, flavescentella)

zak Buisvormige zijden zak, besprenkeld met lengterijen van detritus-deeltjes.

case Tubular silken case strawn with length rows of detritus fragments.

waardplanten: Caryophyllaceae, oligofaag

hostplants: Caryophyllaceae, oligophagous

Agrostemma; Silene italica, viscaria, viscosa.

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk tot Italië en het Griekse vasteland, en van Slowakijke tot het Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From France to Italy and the Greek mainland, and from Slovakia to the Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2011).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

synoniemen Coleophora calcariella Chrétien, 1901; C. flavescentella Toll, 1961. NB: C. calcariella: Toll, 1962a; Patzak, 1974a betreft C. amellivora.

synonyms Coleophora calcariella Chrétien, 1901; C. flavescentella Toll, 1961. NB: C. calcariella: Toll, 1962a; Patzak, 1974a is C. amellivora.

literatuur

references

Baldzizzone (1979c, 1990b), Nel (1992b,c), Suire (1961a).

03/01/2013