Coleophora currucipennella Zeller, 1839

Lepidoptera, Coleophoridae

Quercus sp., België, prov Namen, Parc naturelle de Furfooz © Guido De Prins

Coleophora currucipennella: case on Quercus

Quercus sp., België, prov Namen, Parc naturelle de Furfooz © Guido De Prins

Quercus rubra, Tilburg, de Kaaistoep; © Paul van Wielink

Coleophora currucipennella case

Quercus rubra, Tilburg, de Kaaistoep; © Paul van Wielink

Salix cinerea, Naardermeer

Coleophora currucipennella case

Salix cinerea, Naardermeer

het oor van opzij ...

Coleophora currucipennella case

the ear from the side ...

... en van boven

... and from above

Quercus robur, Belgie, prov, Namen, Doische, Matagne-la-Grande, RN Hurée © Stéphane Claerebout: zak met kenmerkende skeletvraat

Coleophora currucipennella: case on Quercus rour

Quercus robur, Belgium, prov, Namur, Doische, Matagne-la-Grande, RN Hurée © Stéphane Claerebout: case with characteristic skeeleton feeding

zak en larve, dorsaal

Coleophora currucipennella: case and larva, dorsal view

case and larva, dorsal view

zak De volgroeide larve leeft in een dofzwarte pistoolzak van ca 9 mm lang, die met een mondhoek van 80-90° recht op het blad staat. Kenmerkend is het bezit van enkele oorachtige uitsteeksels.

In ieder geval na de overwintering maken de larven geen mijnen meer, maar veroorzaken skeletvraat.

case The full grown larva lives in a dull black pistol case of c 9 mm that, with a mouth angle of 80-90°, stands erect on the leaf. Characteristic is the presence of some ear-like flaps.

At least after the hibernation the larvae do not mine any more, but rather cause skeleton feeding.

waardplanten: Polyfaag op houtige gewassen

hostplants: Polyphagous on woody plants

Betula; Carpinus betulus; Corylus avellana; Fagus sylvatica; Malus; Prunus cerasus, spinosa; Pyrus communis; Quercus petraea, robur, rubra; Salix cinerea; Sorbus aucuparia.

Het lijkt erop of het spectrum van waardplanten per gebied verschilt. De meeste auteurs noemen Carpinus, Corylus en Quercus, maar Emmet ea (196a) kennen in Engeland Corylus niet als waardplant; zij noemen wel Salix die bij de continentale auteurs alleen door Schütze (1931a) genoemd wordt. Voor Suire (1961a) is Betula de primaire waardplant; niemand anders noemt die plant.

It seems that the spectre of hostplants differs from one region to the other. Most authors mention Carpinus, Corylus, and Quercus, but Emmet ao (196a) do not mention Corylus for Britain; but they do mention Salix, that among the continental authors is mentioned only by Schütze (1931a). For Suire (1961a) the primary hostplant is Betula; no one else mentions that plant.

fenologie De larven zijn volgroeid in begin juni (Emmet ea, 1996a).

phenology The larvae are full grown in early June (Emmet ao, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa, uitgezonderd Ierland, het Iberisch Schiereiland en de Middelandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Almost all Europe, except Ireland, the Iberian Peninsula and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2010).

larve Zie Suire (1961a).

larva See Suire (1961a).

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1985d, 1986b, 2004a), Biesenbaum & van der Wolf (1999a), Buhr (1935a, 1936a, 1937a), Burmann (1992a), Dimic (1971a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Hering (1934a, 1957a), Huemer (2012a), Huemer & Erlebach (2003a), Kasy (1965a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Michna (1975a), Nel (1992c), Nowakowski (1954a), Patzak (1974a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2013a), Razowski (1990a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Suire (1961a), Szőcs (1977a, 1981a), Toll (1952a, 1962a).

31/03/2017