Coleophora cyrniella Rebel, 1926

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Samengestelde bladzak van ca 9 mm met een mondhoek van 40°. De zak is opgebouwd uit 3-4 uitgemijnde, dakpansgewijs geplaatste, blaadjes die slordig uitsteken.

case Composite leaf case of c. mm with a mouth angle of 40°. The case is made out of 3 -4 mined, imbricated, leaves to extend haphazardly.

waardplanten: Cistaceae, oligofaag

hostplants: Cistaceae, oligophagous

Cistus; Helianthemum apenninum.

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Spanje, Italië, Corsica, Sardinië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe France, Spain, Italy, Corsica, Sardinia (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven en afgebeeld door Baldizzone (1979a).

larva Described and illustrated by Baldizzone (1979a).

synoniemen Coleophora simulatella Baldizzone, 1979.

synonyms Coleophora simulatella Baldizzone, 1979.

literatuur

references

Baldizzone (1979a, 1982c, 1983a), Baldizzone & Hartig (1978a), Nel (1992b).

13/12/2011