Coleophora derasofasciella Klimesch, 1952

Lepidoptera, Coleophoridae

boven: jeugdzak, daaronder volgroeide zak; uit Toll (1962a)

Coleophora derasofasciella case

top: youth case, below full grown case; from Toll (1962a)

zak Buisvormige zijden zak, van buiten bekleed met frasskorrels. Bij de jeugdzak is de frassbedekking gelijkmatig en vrij compleet, bij de volgroeide zak ligt de frass in duidelijke lengterijen, altererend met frass-vrije banen. Volwassen zak spoelvormig, driekleppig, 6.5-12 mm; de mondhoek is ca 45°.

case Tubular silken case, outside covered with frass grains. In the youth case the frass cover is even and complete, in the fuli-grown case the frass lies in length stripes, alternating with frass-free zones. Full-grown case fusiform, three-valved, 6.5-12 mm; the mouth angle is c. 45°.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Dryas octopetala.

fenologie Larven volgroeid in juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae full-grown in June Hering (1957a).

verspreiding binnen Europa Oostenrjk, Italië, Slovenië; Alpen (Fauna Europaea, 2009); noordelijk Zweden (Palmqvist ea).

distribution within Europe Austria, Italy, Slovenia; Alps (Fauna Europaea, 2009); northern Sweden (Palmqvist ao).

synoniemen: Coleophora paeltsaella, Palmqvist & Helberg, 1999.

synonyms: Coleophora paeltsaella, Palmqvist & Helberg, 1999.

literatuur

references

Baldizzone (1979a), Burmann (1980a, 1992a), Hering (1957a), Klimesch (1952a), Palmqvist & Hellberg (1999a), Palmqvist, Landry & Johansson (2011a).

01/04/2017