Coleophora deviella Zeller, 1847

Lepidoptera, Coleophoridae

uit Toll (1962a)

Coleophora deviella case

from Toll (1962a)

zak Volgroeide larven in een bleek geelbruine, driekleppige, buisvormige zijden zak van ca 9 mm met een mondhoek van 20°-30°.

case Full grown larvae in a pale yellowish brown, trivalved, tubular silken case of c. 9 mm with a mouth angle of 20°-30ª.

waardplanten: Amaranthaceae, oligofaag

hostplants: Amaranthaceae, oligophagous

Bassia laniflora; Suaeda maritima.

fenologie Larven vanaf augustus; ze zijn volgroeid in october (Emmet ea, 1996a).

phenology Larvae from August on; they are full grown in October (Emmet ao, 1996a)

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot Spanje, Sardinië, Sicilië en Griekenland, en van Engeland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Denmark to Spain, Sardinia, Sicily, and Greece, and from Britain to South Russia (Fauna Europaea, 2010).

larve Zie Emmet ea (1996a).

larva See Emmet ao (1996a).

synoniemen Coleophora suaedivora Meyrick, 1928; C. maeniacella: Toll, 1952.

synonyms Coleophora suaedivora Meyrick, 1928; C. maeniacella: Toll, 1952.

opmerkingen De larven eten zowel van de ontwikkelende vruchten als van bladeren. De zakken zitten tamelijk opvallend bovenop de planten (Fairclough, 1984a).

notes The larvae feed both on the developing fruits and the leaves. The cases are sitting rather prominently on top of the plants (Fairclough, 1984a).

literatuur

references

Baldizzone (1983c), Baldizzone & Triberi (1982a), Baldizzone, Tokár, Z & S Kovács (2004a), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Corley (2005a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Fairclough (1984a), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Hering (1957a), Huertas Dionisio (2007a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), De Prins (1998a), Toll (1952a, 1962a).

27/10/2014