Coleophora didymella Chrétien, 1899

Lepidoptera, Coleophoridae

zak Grote (15-17 mm), donker geelbruine, samengestelde bladzak, bestaande uit slechts twee achter elkaar geplaatste bladstukjes. De zak is zijdelings samengedrukt. Mondhoek ca 20°.

case Large (15-17 mm), dark yellow-brown, composite leaf case, composed of but two leaf fragments, one placed behind the other. The case is laterally compressed. Mouth angle c. 20°.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Centaurea scabiosa.

In Italië waarschijnlijk op een andere Centaurea-soort (Baldizzone, 1991d).

In Italy probably on another Centaurea species (Baldizzone, 1991d).

fenologie Van de zomer tot het voorjaar (Suire, 1961a).

phenology From the summer till next spring (Suire, 1961a).

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk, Italië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Southern France, Italy (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven door Suire (1961a).

larva Described by Suire (1961a).

literatuur

references

Baldzzone (1979c, 1991d), Baldizzone & Tabell (1999a), Hering (1957a), Suire (1961a).

29/09/2012